Apel do władz Państwa Polskiego, działaczy kultury, duchownych oraz całego społeczeństwa polskiego

Apel
do władz Państwa Polskiego, działaczy kultury, duchownych oraz całego społeczeństwa polskiego

Po ukraińsku
Po angielsku

Drodzy Bracia,

 Zbliżają się dni pamięci po poległych synach i córkach naszych narodów.

W historii wzajemnych stosunków pomiędzy Ukraińcami i  Polakami jest wiele stron przyjaźni, ale i jednocześnie krwawych dramatów. Wśród tych ostatnich szczególnym bólem, tak dla Ukrainy, jak i dla Polski, pozostaje Tragedia Wołyńska oraz konflikt polsko-ukraiński z czasów drugiej wojny światowej, którego otchłań pochłonęła bezpowrotnie tysiące niewinnych braci i sióstr.

Zabójstwo niewinnych ludzi nie ma usprawiedliwienia.

Prosimy o przebaczenie za popełnione przez nas zbrodnie oraz krzywdy – to jest to naszą myśląprzewodnią.

Prosimy o przebaczenie oraz my tak samo przebaczamy zbrodnie i krzywdy, popełnione wobec nas —  to jedyna formuła moralna, która winna być motywacją każdego ukraińskiego oraz polskiego serca, pragnącego pokoju oraz porozumienia.

Zabójstwa, torturowania, poniżanie z powodów narodowości, wyznania, wyzysk oraz deportacje — te słowa są dobrze znane naszym narodom. Pamiętamy każde spośród nich.

Dopóki będą żyć nasze narody, dopóty będą nas bolały rany historii. Ale życie obu naszych narodów jest możliwe, o ile nauczymy się traktować wzajemnie jako równi sobie bracia.

Największym złem naszych stosunków była nierówność, która była skutkiem bezpaństwowości Ukrainy.  Z żelazną konsekwencją, katastrofa ukraińskiej państwowości prowadziła do ruiny państwowości polskiej. Ta reguła jest tragicznym aksjomatem stosunków Ukrainy i Polski.

Państwo ukraińskie musi jeszcze w pełni ukształtować całościowe oraz godne podejście odnośnie byłych prób, ich przyczyn oraz własnej odpowiedzialności za przeszłość oraz przyszłość.

Polska opinia powinna  w pełni przyjąć samoistność ukraińskiej tradycji narodowej, jako sprawiedliwej oraz uznać jako godną szacunku walkę o własną państwowość i niepodległość. Zaakceptujmy wreszcie siebie wzajemnie i myślą, i sercem. Najważniejszym pomnikiem dla naszych narodów powinny pozostać nie lokalne panteony, ale wyciągnięte do siebie wzajemnie ręce.

Dzisiejsza wojna Rosji z Ukrainą jeszcze bardziej zbliżyła do siebie nasze narody. Walcząc przeciwko Ukrainie, Moskwa prowadzi ofensywę również przeciwko Polsce i całemu wolnemu światu.

Dzisiaj o tym przypominamy ze szczególną trwogą tak, by przestrzec polityków obu państw przed językiem wrogości i nienawiści, które mogą zamienić chrześcijańskie uczucia przebaczenia oraz porozumienia. Tragedie przeszłości potrzebują skruchy. O Wykorzystanie wspólnego bólu dla politycznych rozrachunków spowoduje nieskończoność wzajemnych oskarżeń. Krzywda będzie powracać zawsze — wbrew mogiłom, wbrew pamięci, przeciwko przyszłości.

Wzywamy naszych sojuszników, polskie władze państwowe i parlamentarzystów, by  zatrzymać każdą nieobliczalną deklarację polityczną, uchwalenie której nie ukoi bólu, ale pozwoli naszym wspólnym wrogom wykorzystać go przeciwko Polsce oraz Ukrainie. Nie miejmy wątpliwości —  wrogie piętno będzie odciśnięte na obydwu wspólnotach.

Pamiętajmy również, że Kijów oraz Warszawa – to strategiczny wschodni fundament całej Europy. Musimy uświadomić sobie, że przykład naszego wzajemnego  porozumienia może być wzorem dla całej przestrzeni europejskiej.

W przededniu upamiętnień, które rozpoczną  się w lipcu w obu państwach, wzywamy, by powrócić do tradycji wspólnych apeli parlamentarnych, które będą nie dzielić, ale zjednoczą nas w skrusze i przebaczeniu. Kierując się duchem braterstwa, wzywamy, by razem ustanowić wspólny Dzień Pamięci Ofiar naszej przeszłości oraz wiary w to, że zło się nie powtórzy.

Wieczna oraz godna pamięć o naszych świętościach zależy od wielkiego i mądrego porozumienia między nami, osiągniętego raz na zawsze.

 Wierzymy, że nasz głos usłyszy polskie Społeczeństwo.

 

Leonid Krawczuk, prezydent Ukrainy (lata 1991-1994)

Wiktor Juszczenko, prezydent Ukrainy (lata 2005-2010)

Patriarcha Kijowski i Wszechrusi-Ukrainy Filaret, Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego

Światosław Szewczuk, Najwyższy arcybiskup Ukraińskiego Kościoła Grekokatolickiego

Wiaczesław Briuchowećkyj, literaturoznawca, honorowy rektor Narodowego Uniwersytetu „Akademia Kijowsko-Mohylańska”

Iwan Wasiunyk, współprzewodniczący Obywatelskiego Komitetu na rzecz Uczczenia Pamięci Ofiar Hołodomoru-ludobójstwa lat 1932-33, wicepremier Ukrainy w latach 2007-2010

Iwan Dziuba, akademik, literaturoznawca, działacz społeczny

Danyło Łubkiwskyj, zastępca Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy (2014 rok)

Dmytro Pawłyczko, poeta, działacz polityczno-społeczny, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny

Wołodymyr Panczenko, literaturoznawca, pisarz, profesor Narodowego Uniwersytetu „Akademia Kijowsko-Mohylańska”

Myrosław Popowycz, akademik, filozof, dyrektor Instytutu Filozofii im. Hrihorija Skoworody

Wadym Skuratiwśkyj, historyk sztuki, literaturoznawca, akademik Narodowej Akademii Sztuk Ukrainy

Ihor Juchnowśkyj, akademik, pierwszy prezes Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej

Опубліковано у Новини. Додати до закладок постійне посилання.

Без коментарів.