Заява Ініціативної групи «Першого грудня» про європейський вибір українського суспільства

«Вибір майбутнього повинен ґрунтуватися на цінностях»

Statement of the First of December Initiative on the European Choice of the Ukrainian Society
Our choice of the future must be based on values

Напередодні саміту України та Європейського Союзу звертаємося до всіх співвітчизників, щоб привернути увагу і думку суспільства до зовнішнього вибору і руху держави.

Закликаємо вас мислити і діяти, розрізняючи правду і напівправду, переваги і пастки.

Вибір майбутнього повинен ґрунтуватися на цінностях.

Європейський Союз був заснований на цінностях поваги до людської гідності, свободи, рівності, демократії і верховенства права. У його установчих документах ідеться, що «ці вартості є спільними для всіх держав-членів у суспільстві, де панує плюралізм, недискримінація, толерантність, справедливість, солідарність та рівність жінок і чоловіків».

Високі європейські стандарти демократії слугують постійним стимулом розвитку науки, культури, високих технологій та рівня життя людей.

Засадничі документи союзів наших пострадянських партнерів рідко згадують цінності. Їхня риторика та логіка — меркантильні. Державу-члена можуть позбавити права голосу в керівних органах союзу не за порушення цінностей, а ціни.

Митний союз не оперує поняттями «демократія», «верховенство права» чи «солідарність». Його модель нагадує акціонерне товариство, в якому один власник домінує над іншими. Як показує досвід, ані СНД, ані ЄврАзЕС чи Митний союз не можуть ухвалити жодного рішення всупереч волі Російської Федерації або без її прямої підтримки.

Яскравим прикладом у цьому сенсі є мовне питання. Російська мова є єдиною робочою мовою СНД, ЄврАзЕС і Митного союзу. У цьому сенсі вони є цілковитою протилежністю ЄС, де діють 23 офіційні мови, якими Союз спілкується зі своїми громадянами, незважаючи на кількість носіїв тієї чи іншої мови.

Європейський Союз постав із прагнення повоєнного покоління унеможливити нову війну в Європі. Він упорався з цим завданням — невдовзі Європа святкуватиме 70 років мирного життя. В основі цього значною мірою лежить культура толерантності, солідарності та порозуміння рівноправних партнерів.

Євразійські союзи постають на уламках імперії, яка ніколи не толерувала розмаїтості і єдиною своєю «місією» вважала постійну експансію назовні, приєднання нових земель та їхню асиміляцію. Жоден із цих союзів, на відміну від ЄС, не розпочинав свій шлях з очищення чи бажання перегорнути імперську сторінку в своїй історії — це радше неприхована спроба цю історію відродити.

Якщо врахувати, що «єдність у різноманітті» — це не тільки гасло Європейського Союзу, а й справжня формула об’єднаної Європи, у кожної неупередженої і чесної людини, яка прагне тверезо мислити і приймати розумні рішення, не виникатиме сумніву щодо цивілізаційного вибору України.

Наше повернення до Європи не є ідеалізацією європейських справ.

Ми йдемо до об’єднаної Європи не з порожніми руками.

Шана до традиційних цінностей, релігійна толерантність, цілеспрямованість та працьовитість — це чесноти нашого народу, які треба не лише зберегти, а й розвинути у великій європейській сім’ї.

Як частина активного громадянства ми, члени Ініціативної групи «Першого грудня», закликаємо уряди і спільноти західних партнерів України розуміти, що українське суспільство значно глибше, складніше і, віримо, здоровіше, ніж вияви політичного життя країни.

В Україні є народ, чия європейська душа потребує підтримки, свободи і єдності з об’єднаною Європою. Розмежування політичного режиму і європейської долі нашого народу, усвідомлене Європейським Союзом, здатне стати додатковим стимулом для українського громадянина боротися за гідну життєву перспективу.

Наша державність поставала не лише як практичний інструмент, а як моральний імператив цінностей, людяніших, вищих і сильніших, аніж імперія СССР.

Цінності мають бути в основі будь-якого нашого вибору і, безумовно, нашої зовнішньої політики.

Ми закликаємо всіх українських співвітчизників усвідомлювати, що європейська інтеграція України — це наша внутрішньонаціональна праця і справа нашого особистого вибору, який необхідно навчитися розуміти, захищати і втілювати своїми вчинками щодня.

В’ячеслав Брюховецький
Богдан Гаврилишин
Володимир Горбулін
кардинал Любомир Гузар
Іван Дзюба
Мирослав Маринович
Мирослав Попович
Євген Сверстюк
Вадим Скуратівський
Ігор Юхновський

Опубліковано у Новини, Публікації. Додати до закладок постійне посилання.

Без коментарів.