Резолюція «Запрошення до суспільного діалогу»

НАЦІОНАЛЬНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ

«Місія інтелігенції та вільних людей України»

Р Е З О Л Ю Ц І Я

«Запрошення до суспільного діалогу»

Національний круглий стіл став результатом спільного історичного акта традиційних християнських церков — Української православної церкви, Української православної церкви Київського патріархату, Української греко-католицької церкви. Предстоятелі трьох церков закликали інтелігенцію об’єднатися заради духовного відродження України.

Учасники Національного круглого столу (НКС) — діячі науки та культури, представники регіональних і всеукраїнських громадських організацій, незалежні експерти, громадські діячі та журналісти — 5 квітня 2012 року провели перше засідання, на якому визначили спільні позиції щодо стану справ в країні та бачення подальших напрямів і завдань розвитку Ініціативи.

* * *

Учасники НКС зійшлися щодо таких спільних позицій:

  1. Головна проблема України — падіння моралі в суспільстві, пов’язане із соціальними негараздами та несправедливостями.
  2. У суспільстві має утверджуватись позиція вільних та мислячих людей стосовно того, що відбувається в країні і світі. Така позиція має керуватися критеріями істинності і моральності та уникати будь-якої кон’юнктури.
  3. Місія інтелігенції та вільних людей України — об’єднати зусилля заради духовного пробудження суспільства та звільнення творчої ініціативи людей, утвердження взаємної довіри та солідарності між різними сегментами суспільства.
  4. Основою єдності інтелігенції та вільних людей, а відтак і суспільства, має стати відчуття істини, прагнення правди та справедливості. Необхідно звільнити суспільну свідомість від омани, ілюзій та фальші, які панують нині в політиці та повсякденному житті. Слід припинити поділ країни на ворогів та своїх та цінувати розмаїття наших ідентифікаційних ознак, сприймати їх як багатство держави. Щоб бути єдиними, не обов’язково бути однаковими.
  5. Національний круглий стіл має стати постійним інститутом, який повинен давати імпульс людям, щоб урухомити процеси суспільного життя на засадах духовних вартостей, громадянських чеснот і спільного блага народу.
  6. Інтелігенція покликана нести в суспільство зразки чесної думки та соціальної дії, утверджуючи високі цілі та стандарти розвитку головних сфер життя суспільства.

* * *

Під час роботи НКС була обговорена ситуація в українському суспільстві, висловлена глибока стурбованість згортанням демократичних процесів у країні в останні роки, тривога щодо дотримання демократичних стандартів під час виборів до Верховної Ради України 2012 року.

У процесі роботи секцій учасники проаналізували стан справ у ключових сферах суспільного життя та сформулювали запитання для подальшого обговорення в ході суспільного діалогу, започаткованого ініціативою «Першого грудня».

Політико-правова сфера. Стан народовладдя та якості урядування в країні

У чому причини падіння довіри людей до держави? Як подолати патерналізм та соціальну пасивність суспільства? Як підняти політичну самосвідомість та активність людей? Що перешкоджає утвердженню самоорганізації та самоврядування громадян? Як забезпечити постійний та дієвий контроль суспільства за діями центральної та місцевих влад? Як зупинити авторитарні тенденції? Як зробити місцеве самоврядування реальною суверенною владою народу, територіальних громад? Якими мають бути підходи та принципи нової політики, яка б виражала інтереси громадян і суспільних груп? Як зупинити корупцію, зловживання владою та забезпечити верховенство моралі в політиці?

Економіка і господарство. Людський вимір економіки

Як створити умови для чесного бізнесу та моральної економіки в країні? Чи можливо це зробити на засадах споживацької ідеології та станового егоїзму? Чи є альтернатива монополіям та хижацьким стандартам взаємознищення учасників економічного процесу? Яка має бути роль держави у сфері економіки? Чи можливі відносини партнерства між учасниками господарської сфери? Як має бути організований захист інтересів найманих працівників? Як уникнути насадження надмірного споживання, яке спотворює цінності учасників ринкової економіки та спричиняє енергетичну, екологічну та ресурсну кризи? Як вирішити проблему продовольчої безпеки, примножуючи при цьому родючість української землі?

Гуманітарна сфера. Роль і місце інтелігенції, стан освіти та історичної пам’яті

Як уникнути зростання протистояння в громадському житті країни? Як перейти від ідеології взаємопоборювання до ідеології взаємодоповнення? Якою має бути освіта для забезпечення формування нових цінностей суспільства? Що може сприяти піднесенню української освіти та науки на якісно новий рівень вирішення сучасних світових проблем людського та суспільного розвитку та їхній інтеграції в міжнародний гуманітарний простір? Як створити рівні можливості здобуття повноцінної вищої освіти випускниками соціально нерівних шкіл? Яким чином розвиток університетської автономії може вирішити проблеми занепаду вищої та інших сфер української освіти? Як позбавити політиків можливостей маніпулювати проблемами минулого? Як зняти конфлікт різних моделей національної пам’яті в Україні? Чи повинна існувати державна політика національної пам’яті в Україні і якою вона може бути? Як зробити так, аби ЗМІ працювали на культуру, а не проти неї? Як створити в Україні єдиний інформаційний та культурний простір?

* * *

Головним результатом НКС стало започаткування діяльності НКС як арени суспільного діалогу з формування порядку денного розвитку суспільства.

Основними напрямами та завданнями подальшої діяльності НКС визначені:

І. Оприлюднення матеріалів НКС на сайті Ініціативи (www.1-12.org.ua) та проведення всеукраїнської дискусії навколо них, зокрема:

–        резолюції «Запрошення до суспільного діалогу»;

–        основних доповідей та виступів учасників НКС;

–        результатів роботи секцій НКС;

–        робочих матеріалів проекту «Хартії вільних людей України»;

–        дискусії учасників першого НКС щодо його підсумків та подальшої діяльності.

Травень 2012 р.

ІІ. Поширення практики НКС на регіональний та місцевий рівні:

–        проведення низки круглих столів та експертних обговорень по Україні щодо діяльності Ініціативи, а також гострих місцевих проблем, що мають значення для місцевих громад та країни в цілому;

–        налагодження діалогу з громадськими ініціативами суспільного розвитку, що відгукнулися на запрошення ініціативної групи до суспільного діалогу;

–        формування «Порядку денного розвитку країни» — нових засад життя суспільства в політико-правовій, економічній та гуманітарній сферах.

Травень — вересень 2012 р.

ІІІ. Розроблення «Хартії вільної людини» — ціннісної платформи, моральних орієнтирів та принципів життя суспільства.

Червень — серпень 2012 р.

ІV. Проведення Національного круглого столу з участю представників громадськості, ділових кіл та політиків з обговорення орієнтирів та порядку денного життя суспільства.

Жовтень 2012 р.

 

Ініціативна група «Першого грудня» та учасники Національного круглого столу запрошують усіх людей доброї волі до подальшої розбудови всеукраїнського діалогу навколо майбутнього країни. Лише у вільній дискусії формується національна інтелігенція, утвердиться незалежна громадська позиція вільних людей України, яка надасть новий імпульс духовному і моральному відродженню українського суспільства!

Без коментарів.