Звернення учасників Ініціативної групи «Першого грудня» до зарубіжних колег (укр, eng)

Дорогі колеги!

До вас звертаються члени Ініціативної групи «Перше грудня» – громадські та релігійні діячі, науковці, правозахисники, представники освітніх та літературно-мистецьких кіл, що стоять на позиціях духовного демократичного відродження України. Ми є неурядовою організацією, не належимо до політичних партій і не представляємо органи влади України.

Звернутися до вас спонукають нас трагічні події в нашій країні.

Вже майже рік сусідня держава Росія веде неоголошену криваву війну проти України. Порушивши статут ООН і ряд міжнародних угод і брутально застосувавши військову силу, Росія здійснила акт агресії, анексувавши невід’ємну частину України – Автономну республіку Крим і вдерлася у східні області України, надаючи військову допомогу терористичним формуванням сепаратистів. Понад п’ять тисяч мирних жителів убито, знищені промислові підприємства, житлові будинки та транспортна інфраструктура, зруйновані лікарні, дитячі садки і освітні заклади, що призвело до масштабної гуманітарної катастрофи на Донбасі. Більше мільйона мешканців Донбасу стали переселенцями.

Проросійські бойовики та їх російські хазяї відзначилися такими жахливими злочинами, як знищення пасажирського літака малазійських авіаліній у небі Донбасу, розстріл мирних мешканців – літніх людей, жінок і дітей –у Волновасі, Донецьку та в Маріуполі.

В окупованих районах панують беззаконня, насильство і пограбування, порушуються права людини та фундаментальні свободи, послідовно знищується національне життя українців та кримських татар, піддаються репресіям священики і віряни української православної, української греко-католицької, римо-католицької і протестантських церков.

Російські агресори принесли на мирну українську землю вогонь, кров, смерть. Їхня неприховувана мета – знищення незалежної української держави, поневолення українського народу, покарання мільйонів українських громадян за бажання інтегруватися в Європейський Союз, сповідувати демократичні, духовні і правові цінності Заходу.

Шановні колеги!

Звертаємось до вас із закликом не залишатися байдужими до подій в Україні. Зрозумійте, що Росія, керована Путіним, перетворюється на агресивно-терористичну тоталітарну країну, яка відверто сповідує імперські цілі.

Те, що відбувається на кордонах України – не громадянська війна, не внутрішній локальний конфлікт, а війна за майбутнє Європи. Борючись з російським агресором, українські воїни захищають не лише свою землю, але й цінності євро-атлантичної цивілізації, право народів обирати демократичний європейський шлях розвитку.

Якщо Україна програє цю війну, наступними жертвами російської агресії стануть країни Балтії, центральної і південної частини Європи.

Сподіваємось на ваше розуміння і підтримку України у будь-якій формі – заяв, маніфестацій, закликів до урядів ваших країн, моральної і матеріальної допомоги. Будемо вдячні, якщо ви поінформуєте ваших колег щодо питань, піднятих у зверненні та дасте нам відповідь.

 

Від імені і за дорученням

Ініціативної групи “Першого грудня”

черговий головуючий

почесний президент Національного університету “Києво-Могилянська академія”

В’ячеслав Брюховецький

 

 

Dear Colleagues!

The December One Initiative Group, which is comprised of community and religious activists, academics, human rights activists, representatives of educational and of literary and arts groups, who believe in the democratic rebirth of Ukraine, are turning to you for your support.  We are a non-governmental organisation.  We do not belong to any political party and do not represent Ukrainian government institutions.

Our appeal is motivated by the tragic events in our country.

For almost a year, our neighbor, Russia, has been waging an undeclared bloody war against Ukraine.  In contravention of the UN Charter and a number of international agreements, and using brutal military force, Russia has carried out an act of aggression, annexing an integral part of Ukraine, the Crimean Autonomous Republic, has invaded the eastern regions of Ukraine, and has provided military aid to separatist terrorist groups.  More than 5,000 peaceful civilians have been killed, plants and factories destroyed along with residential homes, transportation infrastructures, hospitals, day care centres and educational centres, which has led to a large scale humanitarian disaster in the Donbas.  More than one million residents of the Donbas have become refugees.

Pro-Russian militants and their Russian masters have distinguished themselves with the committal of horrible crimes such as the downing of the Malaysian airliner over the skies of Donbas, the execution of peaceful civilians – the elderly, women and children – in Volnovakha, Donetsk and Mariupol.

Lawlessness, violence and robbery have become the norm, along with the violation of human rights and fundamental freedoms, while the cultural and national rights of Ukrainians and Crimean Tartars is being destroyed, and priests and the faithful of the Ukrainian Orthodox, Ukrainian Greek Catholic, Roman Catholic and Protestant churches are subject to repression.

The Russian aggressors have brought fire, blood and death to previously peaceful Ukrainian lands.  Their undisguised goal is the destruction of the independent Ukrainian state, the enslavement of the Ukrainian nation, and the punishment of millions of Ukrainian citizens for their desire to integrate into the European Union, and to live in accordance with the democratic, spiritual and legal values of the West.

Dear Colleagues!

We turn to you with this appeal to not remain indifferent to the events in Ukraine.  Please understand that Putin’s Russia has become an aggressive terrorist totalitarian country, which is openly espousing imperialist goals.

The events on Ukraine’s borders is not a civil war, is not a local internal conflict, but is a war for the future of Europe.  In fighting the Russian aggressor, Ukrainian soldiers are defending not just their own land, but the values of the Euro-Atlantic civilisation and the right of nations to select a democratic European path of development.

If Ukraine loses this war, the next victims of Russian aggression will become the Baltic countries, and those of central and southern Europe.

We count on your understanding and support for Ukraine in any way possible – through your declarations, demonstrations, appeals to the governments of your countries, moral and material assistance.  We would appreciate your support by letting your colleagues know about the issues, raised in this appeal.

On behalf of the

the First of December Initiative

Viacheslav Briukhovetsky,

Chairman and Honorary President of the National University of Kyiv-Mohyla Academy

Опубліковано у Публікації | Теґи: . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.

Без коментарів.