Ініціативна група «Першого грудня» зустрілася з послами ЄС

Ініціативна група «Першого грудня» провела 11 червня ц. р. в Києві зустріч з головою Представництва Європейського Союзу в Україні, послом Яном Томбінським та іншими керівниками дипломатичних місій держав-членів ЄС.

Учасники зустрічі обговорили шляхи і перспективи громадської співпраці між Україною та Європейським Союзом.

Представники Європейського Союзу взяли до уваги позицію Ініціативної групи «Першого грудня» про потребу пожвавлення зусиль українських громадян на підтримку європейської інтеграції, а також спільних дій задля поширення в країні знань та інформації про Об’єднану Європу.

Учасники зустрічі відзначили історичну важливість Угоди про асоціацію між Україною і ЄС та її переваг як для Об’єднаної Європи, так і українських громадян. 
Ідея Європи, невід’ємною частиною якої є Україна, потребує спільних і постійних зусиль задля зміцнення культурної єдності, додержання єдиних політичних та гуманітарних стандартів і розвитку взаємної солідарності.

Українські та європейські інтелектуали повинні дбати про взаємне відкриття Європи і України: учасники зустрічі домовилися про подальшу співпрацю задля цієї мети.

The First December Initiative met with EU Ambassadors

The First December Initiative Group met on 11th of June, 2013 in Kyiv with the Head of the EU Delegation, Ambassador Jan Tombiński, as well as with heads of diplomatic missions of the EU Member States.

The participants discussed the ways and perspectives of Ukraine-EU civil cooperation.

The EU representatives took note of the First December Initiative Group stance to encourage efforts by the Ukrainian citizens to support the European integration, as well as to enhance joint activities to share the knowledge and information about the United Europe in the country.

The participants underlined the historic significance of the EU-Ukraine Association Agreement and its advantages both for the United Europe and the Ukrainian citizens.

The idea of Europe, which unalienable part is Ukraine, requires joint and constant efforts, aimed at strengthening the cultural unity, adhering to the common democratic and humanitarian standards and developing mutual solidarity.

The Ukrainian and European intellectuals should promote mutual discovery of Ukraine and Europe: the participants agreed to cooperate further for that aim.

Опубліковано у Новини. Додати до закладок постійне посилання.

Без коментарів.