Ініціативна група «Першого грудня» готує порядок денний для України

Учасники ініціативної групи «Першого грудня» розпочинають роботу над новим порядком денним країни, адже переконані, що сьогодні першочерговою є загальнонаціональна розмова щодо тем, від яких залежить наше майбутнє.

Про це на прес-конференції в УНІАН 22 травня 2012 року повідомили Богдан Гаврилишин та Вадим Скуратівський. Представники ініціативної групи «Першого грудня» представили резолюцію Національного круглого столу «Запрошення до суспільного діалогу» та окреслили головні її позиції.

«Була обговорена ситуація в українському суспільстві, висловлена глибока стурбованість згортанням демократичних процесів в країні в останні роки, тривога щодо дотримання демократичних стандартів під час виборів до Верховної Ради України 2012 року», — йдеться у резолюції.

За підсумками проведення Національного круглого столу, участь у якому взяли понад 70 громадських діячів, експертів, діячів культури, ініціативна група «Першого грудня» визначила пріоритети, над якими працюватиме:

  • правова держава та справжнє народовладдя. Країна потребує правил гри, яких би дотримувалися і влада, і суспільство. Будь-які реформи не матимуть успіху, якщо українці не визначаться, як вони організовують спільне життя. Якими є інструменти справжнього народовладдя та як забезпечити їх імплементацію без політичних конфліктів і соціальних потрясінь? В основі правової держави має бути суспільний консенсус і саме це створить умови для поступу в усіх сферах.
  • земля як основний ресурс країни. Земля є стратегічним ресурсом України, тому питання земельної реформи набуває все більшої актуальності. В який спосіб має вона відбуватися і хто має бути ефективним господарем української землі, як має розвиватися аграрний сектор?
  • виборча система. Виборчий процес має бути реальним механізмом для розвитку політичної системи країни, забезпечувати соціальні ліфти, змінність політичних еліт та оновлення управлінського класу. Як досягнути чітких правил гри, змагальності, прозорого, чесного і вільного волевиявлення? Як організувати так, щоб зміна влади відбувалася без втрати динаміки суспільного поступу?
  • освіта. Освіта є основою структури будь-якого соціуму і моделює суспільні взаємини майбутнього. Якою має бути освіта для забезпечення формування нових цінностей суспільства? Як забезпечити реальну університетську автономію, модернізувати програми і підходи до навчання та побудувати комунікацію між сучасним учнем та вчителем? Як забезпечити розвиток науки та інновацій?

Учасники ініціативної групи «Першого грудня» повідомили, що впродовж червня — вересня 2012 року пройде серія регіональних круглих столів, на яких у широкому експертному та громадському середовищі будуть обговорені ці важливі теми. Круглі столи заплановані, зокрема, в Харкові, Львові, Одесі та Дніпропетровську. Експертів із окреслених тем «Першого грудня» запрошує зголошуватися до співпраці через сайт www.1-12.org.ua.

Результатом роботи Національного круглого столу та регіональних розмов стане підготовка тематичних Національних доповідей, які окреслять перспективу для країни та назвуть першочергові напрямки руху.

«Без суспільного бачення та консенсусу щодо того, якими мають бути правила гри в країні, як українцям найкраще розпорядитися одним із головних ресурсів країни — землею, та як освіта має забезпечувати функцію моделювання майбутнього суспільства, спроби визначитися з іншими питаннями не мають під собою реального підґрунтя», — переконані учасники прес-конференції.

Національний круглий стіл утверджується як новий інститут, що започатковує демократичний процес вираження суверенної волі народу України через свідому комунікацію і співпрацю вільних людей. Восени заплановане наступне його засідання, де з участю представників громадськості, ділових кіл та політиків будуть заслухані Національні доповіді та обговорені пріоритети нового порядку денного країни.

Нагадаємо, що до створеної в 20-ту річницю референдуму ініціативної групи «Першого грудня» увійшли чільні представники національної інтелігенції: В’ячеслав Брюховецький, Богдан Гаврилишин, Володимир Горбулін, Семен Глузман, кардинал Любомир Гузар, Іван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Євген Сверстюк, Вадим Скуратівський, Ігор Юхновський.

5 квітня 2012 року в Києві ініціативна група «Першого грудня» провела Національний круглий стіл, на якому зібрала широке коло української інтелігенції і розпочала процес формування порядку денного для країни.

Контактний тел.: +380 63 628-68-69news@1-12.org.ua

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ

«Місія інтелігенції та вільних людей України»

Р Е З О Л Ю Ц І Я

«Запрошення до суспільного діалогу»

 

Національний круглий стіл став результатом спільного історичного акта традиційних християнських церков — Української православної церкви, Української православної церкви Київського патріархату, Української греко-католицької церкви. Предстоятелі трьох церков закликали інтелігенцію об’єднатися заради духовного відродження України.

Учасники Національного круглого столу (НКС) — діячі науки та культури, представники регіональних і всеукраїнських громадських організацій, незалежні експерти, громадські діячі та журналісти — 5 квітня 2012 року провели перше засідання, на якому визначили спільні позиції щодо стану справ в країні та бачення подальших напрямів і завдань розвитку Ініціативи.

* * *

Учасники НКС зійшлися щодо таких спільних позицій:

  1. Головна проблема України — падіння моралі в суспільстві, пов’язане із соціальними негараздами та несправедливостями.
  2. У суспільстві має утверджуватись позиція вільних та мислячих людей стосовно того, що відбувається в країні і світі. Така позиція має керуватися критеріями істинності і моральності та уникати будь-якої кон’юнктури.
  3. Місія інтелігенції та вільних людей України — об’єднати зусилля заради духовного пробудження суспільства та звільнення творчої ініціативи людей, утвердження взаємної довіри та солідарності між різними сегментами суспільства.
  4. Основою єдності інтелігенції та вільних людей, а відтак і суспільства, має стати відчуття істини, прагнення правди та справедливості. Необхідно звільнити суспільну свідомість від омани, ілюзій та фальші, які панують нині в політиці та повсякденному житті. Слід припинити поділ країни на ворогів та своїх та цінувати розмаїття наших ідентифікаційних ознак, сприймати їх як багатство держави. Щоб бути єдиними, не обов’язково бути однаковими.
  5. Національний круглий стіл має стати постійним інститутом, який повинен давати імпульс людям, щоб урухомити процеси суспільного життя на засадах духовних вартостей, громадянських чеснот і спільного блага народу.
  6. Інтелігенція покликана нести в суспільство зразки чесної думки та соціальної дії, утверджуючи високі цілі та стандарти розвитку головних сфер життя суспільства.

* * *

Під час роботи НКС була обговорена ситуація в українському суспільстві, висловлена глибока стурбованість згортанням демократичних процесів у країні в останні роки, тривога щодо дотримання демократичних стандартів під час виборів до Верховної Ради України 2012 року.

У процесі роботи секцій учасники проаналізували стан справ у ключових сферах суспільного життя та сформулювали запитання для подальшого обговорення в ході суспільного діалогу, започаткованого ініціативою «Першого грудня».

Політико-правова сфера. Стан народовладдя та якості урядування в країні

У чому причини падіння довіри людей до держави? Як подолати патерналізм та соціальну пасивність суспільства? Як підняти політичну самосвідомість та активність людей? Що перешкоджає утвердженню самоорганізації та самоврядування громадян? Як забезпечити постійний та дієвий контроль суспільства за діями центральної та місцевих влад? Як зупинити авторитарні тенденції? Як зробити місцеве самоврядування реальною суверенною владою народу, територіальних громад? Якими мають бути підходи та принципи нової політики, яка б виражала інтереси громадян і суспільних груп? Як зупинити корупцію, зловживання владою та забезпечити верховенство моралі в політиці?

Економіка і господарство. Людський вимір економіки

Як створити умови для чесного бізнесу та моральної економіки в країні? Чи можливо це зробити на засадах споживацької ідеології та станового егоїзму? Чи є альтернатива монополіям та хижацьким стандартам взаємознищення учасників економічного процесу? Яка має бути роль держави у сфері економіки? Чи можливі відносини партнерства між учасниками господарської сфери? Як має бути організований захист інтересів найманих працівників? Як уникнути насадження надмірного споживання, яке спотворює цінності учасників ринкової економіки та спричиняє енергетичну, екологічну та ресурсну кризи? Як вирішити проблему продовольчої безпеки, примножуючи при цьому родючість української землі?

Гуманітарна сфера. Роль і місце інтелігенції, стан освіти та історичної пам’яті

Як уникнути зростання протистояння в громадському житті країни? Як перейти від ідеології взаємопоборювання до ідеології взаємодоповнення? Якою має бути освіта для забезпечення формування нових цінностей суспільства? Що може сприяти піднесенню української освіти та науки на якісно новий рівень вирішення сучасних світових проблем людського та суспільного розвитку та їхній інтеграції в міжнародний гуманітарний простір? Як створити рівні можливості здобуття повноцінної вищої освіти випускниками соціально нерівних шкіл? Яким чином розвиток університетської автономії може вирішити проблеми занепаду вищої та інших сфер української освіти? Як позбавити політиків можливостей маніпулювати проблемами минулого? Як зняти конфлікт різних моделей національної пам’яті в Україні? Чи повинна існувати державна політика національної пам’яті в Україні і якою вона може бути? Як зробити так, аби ЗМІ працювали на культуру, а не проти неї? Як створити в Україні єдиний інформаційний та культурний простір?

* * *

Головним результатом НКС стало започаткування діяльності НКС як арени суспільного діалогу з формування порядку денного розвитку суспільства.

Основними напрямами та завданнями подальшої діяльності НКС визначені:

І. Оприлюднення матеріалів НКС на сайті Ініціативи (www.1-12.org.ua) та проведення всеукраїнської дискусії навколо них, зокрема:

–        резолюції «Запрошення до суспільного діалогу»;

–        основних доповідей та виступів учасників НКС;

–        результатів роботи секцій НКС;

–        робочих матеріалів проекту «Хартії вільних людей України»;

–        дискусії учасників першого НКС щодо його підсумків та подальшої діяльності.

Травень 2012 р.

ІІ. Поширення практики НКС на регіональний та місцевий рівні:

–        проведення низки круглих столів та експертних обговорень по Україні щодо діяльності Ініціативи, а також гострих місцевих проблем, що мають значення для місцевих громад та країни в цілому;

–        налагодження діалогу з громадськими ініціативами суспільного розвитку, що відгукнулися на запрошення ініціативної групи до суспільного діалогу;

–        формування «Порядку денного розвитку країни» — нових засад життя суспільства в політико-правовій, економічній та гуманітарній сферах.

Травень — вересень 2012 р.

ІІІ. Розроблення «Хартії вільної людини» — ціннісної платформи, моральних орієнтирів та принципів життя суспільства.

Червень — серпень 2012 р.

ІV. Проведення Національного круглого столу з участю представників громадськості, ділових кіл та політиків з обговорення орієнтирів та порядку денного життя суспільства.

Жовтень 2012 р.

 

Ініціативна група «Першого грудня» та учасники Національного круглого столу запрошують усіх людей доброї волі до подальшої розбудови всеукраїнського діалогу навколо майбутнього країни. Лише у вільній дискусії формується національна інтелігенція, утвердиться незалежна громадська позиція вільних людей України, яка надасть новий імпульс духовному і моральному відродженню українського суспільства!

Опубліковано у Новини | Теґи: , . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.

Без коментарів.